Çift terapisi

Niğde Psikolog Psikiyatr Çift Terapisi

Kişiler arası ilişkilerde yaşamın önemli bir bölümünü paylaşan, hayat boyu birlikte yürümek niyetiyle yola çıkan çiftler, bazı tümseklerde tökezleyebilirler. Yaşam yolu iniş çıkışlarla dolu ve bu engelleri koordineli bir şekilde hareket ederek aşmak bazen güç olabilir. İki kişilik birliktelikte, ilişkiyi etkileyen ama görünmeyen birden çok etken vardır. Her iki kişinin arkasında ya da yanında yürüyen görünmeyen kişiler, süflerler olabileceği gibi, bu dış seslerin artık içselleşmiş ve kendi sesimiz haline gelmiş olması da muhtemeldir. İki kişi ve onların zihinleri, o kadar çok ses çıkar ki bazen bu ilişkide ortak paydamız, ilişkiyi nasıl yaşamak istediğimiz gibi değerler çok gerilerde kalır.

ACT temelli terapi bu çok sesli koronun farkına varmamız, kendi seslerimizi duyabilmemiz ve ilişkimizin nasıl olmasını istediğimizi fark edebilmemiz için bize yol gösterecek, iyi bir öğretidir. Rotamızı belirlediğimizde davranışlarımız yönlendirmemiz de o derecede kolay olacaktır.